בית הכנסת בית אברהם

בית הכנסת בית אברהם

היה ממוקם באתר שהיום פועל בו בית ספר, בפינת הרחובות תאודורה הקדושה וקרולו דיל. אחרי 1917 עבר לרח' טובזי, במזרח סלוניקי, שם פעל עד שנת 1943, כאשר נסגר ע"י כוחות הכיבוש.