Συναγωγή Beit Abraham

Συναγωγή Beit Abraham

Βρισκόταν στο χώρο που σήμερα καταλαμβάνει ένα σχολείο, στη γωνία της οδού Αγίας Θεοδώρας και Καρόλου Ντηλ. Μετά το 1917 μεταφέρθηκε στην οδό Τομπάζη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη όπου και λειτούργησε μέχρι το 1943, οπότε και καταργήθηκε από τις αρχές κατοχής.