Συναγωγή Beit-Aaron

Συναγωγή Beit-Aaron

Η συναγωγή Beit-Aaron προήλθε από την απόσχιση μελών της συναγωγής των Σικελιωτών. Απαντά για πρώτη φορά στις πηγές το 1631. Κάηκε το 1890, αλλά ξανακτίστηκε και λειτούργησε στην ίδια θέση περίπου μέχρι το 1920. Το οικόπεδό της καταλάμβανε 246τμ και σήμερα αποτελεί τμήμα του πάρκου.