שכונת הברון הירש

שכונת הברון הירש

נבנתה בעזרת חסויות וכספי הקהילה בשנת 1892 במטרה לשכן את אלה שניזוקו בשריפה של 1890, בעיקר את המפונים מאיזור קלדירגיוק (Kaldirgiuc) שתוכנן מחדש. אחרי הצתת השכונה היהודית קמפבל, ב-1931 שהייתה מקום מפלט לאלה שאבדו את ביתם בשריפה של 1917. קבוצה גדולה נוספת של חסרי בית עברה לשכונת הברון הירש ותפסה את השטחים הפנויים עליהם בנו בקתות. השכונה היוותה נקודת מעבר ליהודי סלוניקי שנעקרו בכוח ונשלחו למחנה הריכוז אושוויץ-בירקנאו מתחנת הרכבת הקרובה.