בית הכנסת האשכנזי

בית הכנסת האשכנזי

קיים רישום על התיישבות קהילת יהודים דוברי גרמנית בסלוניקי מסוף המאה ה-15. אלה שמרו על מנהגים ובית כנסת מיוחדים להם. אחרי השריפה ב-1917 בית הכנסת עבר לרח' ווסילאוס אירקליו 57. ב-1943 נסגר בהוראת הגרמנים.