Συναγωγή Ashkenaz

Συναγωγή Ashkenaz

Στα τέλη του 15ου αιώνα καταγράφεται στη Θεσσαλονίκη μία κοινότητα γερμανόφωνων που είχαν εγκατασταθεί πρόσφατα στην πόλη. Διατήρησαν δικό τους λειτουργικό τυπικό και ιδιαίτερη συναγωγή. Μετά την πυρκαγιά του 1917 η συναγωγή αυτή μεταφέρθηκε στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου 57. Το 1943 καταργήθηκε από τους Γερμανούς.