בית הכנסת אנג'ל

בית הכנסת אנג'ל

היה ממוקם באותו רחוב של בתי הכנסת מרמולס ובית אהרון עד 1917. היה ככל הנראה בית תפילה פרטי.