Συναγωγή Angel

Συναγωγή Angel

Στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο με τη Marmoles και τη Beit-Aaron βρισκόταν μέχρι το 1917 και η συναγωγή Angel, που πρέπει να ήταν ιδιωτικός ευκτήριος οίκος.