Σχολή Αλτσέχ

Σχολή Αλτσέχ

Στην οδό Μισραχή 6-8, νυν Φλέμινγκ, έναντι της Ιταλικής Σχολής, γωνία με τότε πάροδο και νυν οδό Χορτιάτη, βρισκόταν η ιδιωτική σχολή Αλτσέχ, στην οποία φοιτούσαν πολλοί εβραιόπαιδες. Ήταν τετρατάξια εμπορική σχολή. Οι απόφοιτοι είχαν δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις σε κρατική επιτροπή και να αναγνωριστούν ως ισότιμοι με τους απόφοιτους της κρατικής μέσης εκπαίδευσης.