Σχολή Alliance

Σχολή Alliance

Στο σημείο αυτό, όπου βρίσκεται σήμερα το ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλλάς, λειτούργησε από τον 19ο αιώνα μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η σχολή της Alliance Israelite Universelle.