וילה אחמד קפאצי*

וילה אחמד קפאצי*

ברחוב ווסיליס אולגס 105. אחמד קפאצי, בן דודו של מחמט, היה אף הוא איש עסקים עשיר. המעון נבנה בשנת 1905 והיה שווה בזמנו בסביבות 30,000 מטבעות זהב. להבדיל מבן דודו אשר אולץ להגר לטורקיה במסגרת חילופי אוכלוסין, אחמד קפאצי הוכר כאזרח סרבי וסיים את ימיו בביתו, אף שחלק ממנו הופקע לצרכי מקלט של משפחות מאסיה הקטנה. ב-1938 נרכש ע"י הצלב האדום ושכנו בו שירותיו של הארגון. הגרמנים השתמשו במבנה בזמן הכיבוש ולאחר מכן עשו זאת כוחות הברית הצפון אטלנטית. ב-1997 שימשה הווילה משרד לקידום העיר כבירת תרבות אירופאית..